Hướng dẫn bán hàng

 • Bước 1:
 • - Truy cập website: https://esale.zing.vn
 • - Click vào "Đăng nhập", hệ thống sẽ hiển thị màn hình đăng nhập.
 • Bước 2:
 • - Nhập mật khẩu xác thực tài khoản (ODP, OTP, Mật khẩu bán hàng, Ma trận xác thực)
 • Bước 3:
 • - Chọn chức năng bán hàng ở menu trên
 • Bước 4: Chọn một trong các chức năng
 • Bán thẻ game
  • Bước 1:
  • - Chọn loại thẻ mà bạn muốn mua
  • Bước 2:
  • - Thực hiện tuần tự các bước sau:
  • (1): Chọn mệnh giá thẻ cần bán
  • (2): Danh sách thẻ được chọn và nhập số lượng cần mua
  • (3): Click vào để xem giá sau chiết khấu
  • (4): Nhấn nút "Bán Thẻ"
 • Bán thẻ điện thoại
  • Bước 1:
  • - Chọn loại thẻ mà bạn muốn mua
  • Bước 2:
  • - Thực hiện tuần tự các bước sau:
  • (1): Chọn mệnh giá thẻ cần bán
  • (2): Danh sách thẻ được chọn và nhập số lượng cần mua
  • (3): Click vào để xem giá sau chiết khấu
  • (4): Nhấn nút "Bán Thẻ"
 • Nạp tiền điện thoại
  • Bước 1:
  • - Thực hiện tuần tự các bước sau:
  • (1): Nhập số điện thoại cần nạp tiền
  • (2): Hiển thị logo của nhà mạng
  • (3): Chọn mệnh giá thẻ cần nạp
  • (4): Click vào để xem giá sau chiết khấu
  • (5): Nhấn nút "Nạp tiền"
  • Bước 2:
  • - Kiểm tra lại thông tin cần bán, sau đó nhấn "Đồng ý" để bán hoặc "Hủy bỏ" nếu sai thông tin:
 • Thanh toán hóa đơn
  • Bước 1:
  • - Chọn loại hóa đơn mà bạn cần thanh toán:
  • Bước 2:
  • - Thực hiện tuần tự các bước sau:
  • (1): Chọn "Nơi thanh toán" cần thanh toán hóa đơn
  • (2): Nhập vào mã cần thanh toán(Mã khách hàng, Mã hóa đơn ...)
  • (3): Chọn xem hóa đơn để xem số tiền cần thanh toán
  • Bước 3:
  • - Sau khi đã kiểm tra hóa đơn, thực hiện tiếp các bước sau:
  • (1): Số tiền mà khách hàng phải trả để thanh toán
  • (2): Click vào để xem giá sau chiết khấu
  • (3): Nhấn vào nút "Thanh toán" để tiến hành thanh toán hóa đơn
  • Bước 4:
  • - Kiểm tra lại thông tin đơn hàng thanh toán, click "Đồng ý" để thanh toán hoặc "Hủy bỏ" nếu sai thông tin: